Trắc nghiệm Toán 3 (có đáp án) Ôn tập các bảng nhân

  • 2015 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 2:

Nhẩm rồi kéo thả đáp án thích hợp vào chỗ trống:

Xem đáp án

Nhẩm: 2 trăm × 2 = 4 trăm.

200 × 2 = 400

Số cần dùng để điền vào chỗ trống là: 400.


Câu 3:

Giá trị của biểu thức: 5 x 7 + 18 là:

Xem đáp án

Đáp án B

5×7+18

=35+18

=53


Câu 5:

Chu vi của hình tam giác ABC là:

Xem đáp án

Đáp án C

Chu vi của hình tam giác ABC là:

10+10+10=30(cm)

hoặc 10×3=30(cm)

Đáp số: 30cm.


4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Nguyễn Thanh Tuyền

Bình luận


Bình luận

Trang Phạm
20:47 - 23/09/2020

baì 1 ghép sao vậy

Trang Phạm
20:51 - 23/09/2020

sao bài làm kì thế kéo chả đc cức j cả