Trắc nghiệm Toán 3 (có đáp án) Ôn tập về giải toán

  • 1247 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Viết số thích hợp vào chỗ trống:

Xem đáp án

Ta có: 8 : 2 = 4

Vậy 12 của 8kg là 4kg

Số cần điền vào chỗ trống là 4.


Câu 2:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Xem đáp án

Gấp 22ℓ lên 4 lần thì có giá trị là:

22 × 4 = 88(ℓ)

Đáp số: 88ℓ

Số cần điền vào chỗ trống là 88.


Câu 3:

Một cửa hàng có 36 quả dưa hấu, sau khi đem bán thì số dưa hấu giảm đi 6 lần. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu quả dưa hấu?

Xem đáp án

Đáp án C

Còn lại số quả dưa hấu là:

36 : 6 = 6 (quả)

Đáp số: 6 quả.


Câu 4:

Năm nay mẹ 45 tuổi. Số tuổi của mẹ ít hơn số tuổi của bà là 30 tuổi. Năm nay, cả bà và mẹ có số tuổi là:

Xem đáp án

Đáp án B

Năm nay bà có số tuổi là:

45 + 30 = 75 (tuổi)

Năm nay cả bà và mẹ có số tuổi là:

45 + 75 = 120 (tuổi)

Đáp số: 120 (tuổi)


Câu 5:

Con lợn cân nặng 50kg, con ngỗng nặng 5kg. Con lợn cân nặng gấp con ngỗng số lần là:

Xem đáp án

Đáp án C

Con lợn cân nặng gấp con ngỗng số lần là:

50 : 5 = 10 (lần)

Đáp số: 10 lần


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận