Trắc nghiệm Toán 3 (có đáp án) Ôn tập về hình học (chương 1)

  • 1654 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Độ dài đường gấp khúc ABCD là:

Xem đáp án

Đáp án A

Độ dài của đường gấp khúc ABCD là:

154 + 87 + 239 = 480 (cm)

Đáp số: 480 cm.


Câu 2:

Chu vi hình tam giác ABC là:

Xem đáp án

Chu vi của hình tam giác ABC là:

16 + 12 + 20 = 48 (cm)

Đáp số: 48 cm.


Câu 3:

Chu vi của hình tứ giác HIJK là:

Xem đáp án

Đáp án C

Chu vi của hình tứ giác HIJK là:

91 + 87 + 162 + 158 = 498 (cm)

Đáp số: 498 cm.


Câu 4:

Hình trên có số hình tam giác là:

Xem đáp án

Đáp án D

Hình trên có 6 tam giác.

Đó là các tam giác: LMN, LNO, LOP, LMO, LNP, LMP.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Danh Lâm
19:32 - 03/05/2022

48

Nguyễn Danh Lâm
19:34 - 03/05/2022

112

Nguyễn Danh Lâm
19:34 - 03/05/2022

112

Nguyễn Danh Lâm
19:36 - 03/05/2022

273/28

Nguyễn Danh Lâm
19:36 - 03/05/2022

273/24