Trắc nghiệm Toán 3 (có đáp án) Ôn tập về hình học

  • 1388 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Cho hình vẽ:

Hình vẽ trên có số góc vuông là:

Xem đáp án

Đáp án B

Hình vẽ bên có 3 góc vuông. Đó là các góc:

- Góc vuông đỉnh A, cạnh AB, AC.

- Góc vuông đỉnh B, cạnh AB, BF.

- Góc vuông đỉnh E, cạnh EB, EA.


Câu 2:

Chu vi của hình chữ nhật khi chiều dài bằng 15 cm và chiều rộng bằng 8 cm là:

Xem đáp án

Đáp án D

Chu vi của hình chữ nhật là:

 (15 + 8) × 2 = 46 (cm)

Đáp số: 46cm


Câu 3:

Một hình chữ nhật có chiều dài 25 cm và chiều rộng 23 cm. Một hình vuông có chu vi bằng chu vi của hình chữ nhật đó. Cạnh của hình vuông là:

Xem đáp án

Đáp án C

Chu vi của hình vuông là:

(25 + 23) × 2 = 96 (cm)

Cạnh của hình vuông đó là:

96 : 4 = 24 (cm)

Đáp số: 24 (cm)


Câu 4:

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 45m, chiều rộng bằng 19 chiều dài. Diện tích của hình chữ nhật đó là:

Xem đáp án

Đáp án C

Chiều rộng của hình chữ nhật đó là:

45 : 9 = 5 (m)

Diện tích của hình chữ nhật đó là:

45 × 5 = 225 (m2)

Đáp số: 225 m2


Câu 5:

Cho hình vẽ:

Diện tích của hình trên là:

Xem đáp án

Đáp án C

Diện tích của hình chữ nhật SUVT là:

12 × 6 = 72 cm2

Diện tích của hình chữ nhật ABZW là:

36 × 6 =216 cm2

Diện tích của hình đã cho là:

72 + 216 = 288 cm2

Đáp số: 288 cm2


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận