Trắc nghiệm Toán 3 (có đáp án) Phép cộng các số trong phạm vi 100 000

  • 1209 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Kết quả của phép toán 11111 + 88888 = ?

 

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có: 11111 + 88888 = 99999


Câu 2:

Lan nói rằng “Tổng của 24680 và 35791 bằng 69471”. Bạn Lan nói đúng hay sai ?

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có: 24 680 + 35 791 = 60 471

Tổng của hai số bằng 60 471.

Vậy bạn Lan nói sai.


Câu 3:

Một công ty, tuần một sản xuất được 36921 sản phẩm. Tuần hai, họ chỉ sản xuất được 29785 sản phẩm. Cả hai tuần, công ty đó sản xuất được số sản phẩm là:

Xem đáp án

Đáp án C

Cả hai tuần, công ty đó sản xuất được số sản phẩm là:

36921 + 29785 = 66706 (sản phẩm)

Đáp số: 66706 sản phẩm.


Câu 4:

Một cửa hàng xăng dầu, buổi sáng họ bán được 35896 lít xăng. Buổi chiều họ bán được nhiều hơn buổi sáng 1567 lít. Cả hai buổi, cửa hàng đó bán được số lít xăng là:

Xem đáp án

Đáp án C

Buổi chiều cửa hàng đó bán được số lít xăng là:

35896 + 1567 = 37463 (lít)

Cả hai buổi cửa hàng bán được số lít xăng là:

35896 + 37463 = 73359 (lít)

Đáp số: 73359 lít.


Câu 5:

Ghép ô phép tính với ô kết quả tương ứng.

Xem đáp án

Nhẩm: 15 nghìn + 4 nghìn = 19 nghìn

Vậy  15000 + 4000 = 19000

Tương tự như vậy ta có:

15000 + 4000 = 19000

15000 + 40 = 15040.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận