Trắc nghiệm Toán 3 (có đáp án) Phép trừ các số trong phạm vi 100 000

  • 1278 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Kết quả của phép toán 93628 - 71353 là:

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có: 93628 – 71353 = 22275

Vậy kết quả của phép toán là 22275.


Câu 2:

Lan nói rằng “ Hiệu của 92468 và 9999 bằng 82469”. Bạn Lan nói đúng hay sai?

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có: 92468 – 9999 = 82469

Hiệu của hai số bằng 82469.

Vậy bạn Lan nói đúng.


Câu 3:

Một công ty, tuần một sản xuất được 73692 sản phẩm. Tuần hai, họ chỉ sản xuất được 12978 sản phẩm. Tuần đầu công ty đó sản xuất được nhiều hơn tuần hai số sản phẩm là:

Xem đáp án

Đáp án C

Tuần đầu công ty đó sản xuất được nhiều hơn tuần hai số sản phẩm là:

73692 – 12978 = 60714 (sản phẩm)

Đáp số: 60714 sản phẩm


Câu 4:

Một kho chứa xăng dầu, buổi sáng họ chở đi 23589 lít xăng. Buổi chiều họ chở được ít hơn buổi sáng 7156 lít. Cả hai buổi, cửa hàng đó chở đi số lít xăng là:

Xem đáp án

Đáp án B

Buổi chiều cửa hàng đó bán được số lít xăng là:

23589 – 7156 = 16433 (lít)

Cả hai buổi cửa hàng bán được số lít xăng là:

23589 + 16433 = 40022 (lít)

Đáp số: 40022 lít


Câu 5:

Tính nhẩm rồi ghép ô chứa phép tính với ô chứa kết quả tương ứng.

Xem đáp án

Nhẩm: 15 nghìn - 4 nghìn = 11 nghìn

Vậy 15000 – 4000 = 11000

Tương tự vậy ta có:

15700 – 400 = 15300

15700 – 2000 = 13700


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận