Trắc nghiệm Toán 3 (có đáp án) So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

  • 1305 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

8 gấp 2 số lần là:

Xem đáp án

Đáp án B

8 gấp 2 số lần là:

8 : 2 = 4 (lần)

Đáp số: 4 lần.


Câu 2:

Điền số thích hợp vào chỗ trống: (Mẫu: 12 viết là 1/2)

Xem đáp án

Số lớn gấp số bé số lần là:

64 : 8 = 8 (lần)

Số bé bằng 18 số lớn.

Ta điền được bảng như sau:


Câu 3:

Trên bàn làm việc có 28 quyển sách và 7 cái bút. Số bút bằng một phần mấy số quyển sách?

Xem đáp án

Đáp án C

Số sách gấp số bút số lần là:

28 : 7 = 4 (lần)

Số bút bằng 14 số quyển sách.


Câu 4:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Xem đáp án

Số táo xanh gấp số táo đỏ số lần là:

8 : 4 = 2 (lần)

Số táo đỏ bằng 12 lần số táo xanh.

Đáp số: 12

Số cần điền vào chỗ trống là 2.


Câu 5:

Trong vườn nhà em đang có 8 con gà, số vịt nhiều hơn số gà là 16 con gà. Hỏi số gà bằng một phần mấy số vịt?

Xem đáp án

Đáp án B

Số vịt trong vườn là:

8 + 16 = 24 (con)

Số vịt gấp số gà số lần là:

24 : 8 = 3 (lần)

Số gà bằng 13 số vịt.

Đáp số: 13.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Ngọc Doanh
08:01 - 23/11/2021

hay sách giáo khoa