Trắc nghiệm Toán 3 (có đáp án) Thực hành đo độ dài

  • 1345 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Chiều dài quyển vở của em khoảng:

Xem đáp án

Đáp án B

Chiều dài quyển vở của em khoảng: 25cm.


Câu 2:

Chiều rộng quyển sách Toán 3 của em khoảng:

Xem đáp án

Đáp án B

Chiều rộng quyển sách Toán 3 của em khoảng: 17cm.


Câu 3:

Chiều rộng phòng học lớp em khoảng:

Xem đáp án

Đáp án B

Chiều rộng phòng học lớp em khoảng: 5m.


Câu 4:

Thước kẻ của học sinh dài khoảng:

Xem đáp án

Đáp án B

Thước kẻ của học sinh dài khoảng: 20cm


Câu 5:

Mặt bàn học của em dày khoảng:

Xem đáp án

Đáp án A

Mặt bàn học của em dày khoảng: 25mm.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Trịnh Nguyễn Anh Thư
09:47 - 03/02/2022

Để làm thử có hay ko nha, mong giáo viên cho thêm bài hay ạ