Trắc nghiệm Toán 3 (có đáp án) Thực hành xem đồng hồ

  • 1321 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Khi đồng hồ chỉ 2 giờ 30 phút thì:

Xem đáp án

Cần di chuyển kim giờ và kim phút như sau:

Kim giờ chỉ ở giữa số 2 và số 3.

Kim phút chỉ vào số 6.


Câu 2:

Mẹ đi làm lúc 13 giờ, lúc đó thuộc buổi nào?

Xem đáp án

Đáp án C

Giờ mẹ đi làm vượt quá 12 giờ một giờ nên giờ đó thuộc giờ buổi chiều.

13 giờ = 1 giờ chiều.


Câu 3:

Viết giờ của đồng hồ trên theo hai cách:

Xem đáp án

- Đồng hồ kim đang chỉ 6 giờ 15 phút chiều.

- Cách viết theo đồng hồ điện tử là: 18 15.


Câu 4:

Đồng hồ đang chỉ:

Xem đáp án

Đáp án A

Đồng hồ đang chỉ 3 giờ 45 phút.


Câu 5:

Dũng vào học ở trường lúc 8 giờ sáng và tan học lúc 11 giờ trưa. Hỏi Dũng đã ở trường học mấy giờ?

Xem đáp án

Đáp án B

Dũng đã ở trường học số giờ là:

11 – 8 = 3 (giờ)

Đáp số: 3 giờ


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận