Trắc nghiệm Toán 3 (có đáp án) Tiền Việt Nam (P1)

  • 1605 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Trong chú lợn dưới đây có bao nhiêu tiền?

Xem đáp án

Đáp án D

Trong hình có tất cả số tiền là:

5000  + 1000 × 3 + 200 × 2 = 8400 (đồng)

Trong chú lợn dưới đây có 8400 đồng


Câu 2:

Điền số thích hợp vào chỗ trống.

Xem đáp án

Giá trị của các tờ tiền 100 đồng là:

100 × 3 = 300 (đồng)

Giá trị của hai tờ tiền 500 đồng là:

500 × 2 = 1000 (đồng)

Giá trị của tất cả các tờ tiền là:

300 + 1000 = 1300 (đồng)

Đáp số: 1300 đồng.

Số cần điền vào chỗ trống là: 1300


Câu 3:

Cho bảng sau:

Xem đáp án

Ta có:  200 × 2 + 1000 + 2000 + 5000 = 8400 đồng

Số cần điền vào chỗ trống là: 8400.


Câu 4:

Vật nào có giá tiền nhiều nhất trong các vật dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án D

nên vật có giá tiền nhiều nhất trong các đồ vật đó là gấu bông.


Câu 5:

Lan mua 1 cái ô hết 9000 đồng và 1 cái mũ hết 5600 đồng. Hỏi giá tiền của cái mũ rẻ hơn giá tiền của cái ô bao nhiêu tiền?

Xem đáp án

Đáp án B

Giá tiền của cái mũ rẻ hơn giá tiền của cái ô là:

9000 – 5600 = 3400 (đồng)

Đáp số: 3400 đồng.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận