Trắc nghiệm Toán 3 CTST Bài 1: Chục nghìn có đáp án (Phần 2)

  • 297 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Số 1 826 được đọc là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Số 1 826 được đọc là: Một nghìn tám trăm hai mươi sáu


Câu 2:

Dấu thích hợp để điền vào chỗ trống 3 734 …….. 3 490 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Xét hai số 3 734 và 3 490 đều có 4 chữ số, đều có chữ số hàng nghìn là 3. Số 3 734 có chữ số hàng trăm là 7, số 3 490 có chữ số hàng trăm là 4.

Vì 7 > 4 nên 3 734 > 3 490


Câu 3:

Số “Năm nghìn sáu trăm sáu mươi ba” được viết là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số “Năm nghìn sáu trăm sáu mươi ba” được viết là: 5 663


Câu 4:

Số lớn nhất trong các số 5 379, 5 142, 5 582, 592 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vì 592 < 5 142 < 5 379 < 5 582 nên số lớn nhất là 5 582.


Câu 5:

Số liền trước của số 9 302 là ……..

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số liền trước của số 9 302 là 9 301.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận