Trắc nghiệm Toán 3 CTST Bài 11: Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số có đáp án (Phần 2)

  • 247 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính 6 969 : 3 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Đặt tính rồi tính. 

   6  9690  9    32  323    06       09          0


Câu 2:

 Nếu lấy một số có 4 chữ số nào đó chia cho 4 thì số dư lớn nhất có thể có là số nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Trong một phép chia có dư, số dư luôn nhỏ hơn số chia.

Số dư lớn nhất có thể trong phép chia cho 4 là 3.


Câu 3:

Điền vào chỗ trống:

1 245 : … = 3

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Muốn tìm số chia, ta lấy số bị chia chia cho thương.

Ta thực hiện phép tính chia 1 245 : 3 = 415 được kết quả là 415.


Câu 4:

Phép tính có số dư bằng 2 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Để tìm phép tính có số dư là 2, ta cần tìm số dư của từng phép tính:

5  0350  0        51  007      03         35            0

5 035 : 5 = 1 007 (dư 0)

6  0260  0     61  004      02         26            2

6 026 : 6 = 1 004 (dư 2)

3  3220  3     31   107      02         22            13 322 : 3 = 1 107 (dư 1)

3  9630  9     31  321      06         03            03 963 : 3 = 1 321 (dư 0)


Câu 5:

Kết quả của phép tính 4 268 : 4 là: 

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Đặt tính rồi tính

4  2680  2     41  067      26         28            0


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận