Trắc nghiệm Toán 3 CTST Bài 14: Hình chữ nhật có đáp án (Phần 2)

  • 170 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Trong các hình dưới đây, hình nào là hình chữ nhật?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Trong các hình trên, hình ở đáp án A là hình chữ nhật. Vì hình A có 4 góc vuông, hai cạnh dài có độ dài bằng nhau, hai cạnh ngắn có độ dài bằng nhau.


Câu 2:

Điền vào chỗ trống:

Hình chữ nhật có … góc vuông.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Hình chữ nhật có 4 góc vuông.


Câu 3:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Hình chữ nhật có … cạnh dài có độ dài bằng nhau.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Hình chữ nhật có 2 cạnh dài có độ dài bằng nhau.


Câu 4:

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Hình chữ nhật có … cạnh ngắn có độ dài bằng nhau.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Hình chữ nhật có 2 cạnh ngắn có độ dài bằng nhau.


Câu 5:

Cho hình sau:

Hình trên có số hình chữ nhật là:

Cho hình sau:Hình trên có số hình chữ nhật là: (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Hình vẽ gồm 3 hình chữ nhật: hình 1, hình 2 và hình 1 + 2.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận