Trắc nghiệm Toán 3 CTST Bài 17: Chu vi hình chữ nhật có đáp án (Phần 2)

  • 252 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Chu vi của hình chữ nhật khi chiều dài bằng 15 cm và chiều rộng bằng 8 cm là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Chu vi của hình chữ nhật là:

(15 + 8) × 2 = 46 (cm)

Đáp số: 46 cm.


Câu 2:

Chu vi của hình chữ nhật khi biết chiều rộng là 18 cm và chiều dài bằng 2 dm là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Đổi: 2 dm = 20 cm

Chu vi của hình chữ nhật là:

(20 + 18) × 2 = 76 (cm)

Đáp số: 76 cm


Câu 3:

Hình chữ nhật có chiều rộng bằng 250 cm, chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Chu vi của hình chữ nhật đó là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Chiều dài của hình chữ nhật đó là:

250 × 4 = 1 000 (cm)

Chu vi của hình chữ nhật là:

(1 000 + 250) × 2 = 2 500 (cm)

Đáp số: 2 500 cm.


Câu 4:

Biết hình chữ nhật có chu vi là 152 cm và chiều rộng là 23 cm. Chiều dài của hình chữ nhật đó là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Nửa chu vi của hình chữ nhật đó là:

152 : 2 = 76 (cm)

Chiều dài của hình chữ nhật đó là:

76 – 23 = 53 (cm)

Đáp số: 53 cm.


Câu 5:

Một chiếc thước kẻ hình chữ nhật có chiều rộng bằng 5 cm, chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Chu vi chiếc thước kẻ đó là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Chiều dài cái thước kẻ là:

5 × 4 = 20 (cm)

Chu vi cái thước kẻ đó là:

(20 + 5) × 2 = 50 (cm)

Đáp số: 50 cm


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận