Trắc nghiệm Toán 3 CTST Bài 18: Chu vi hình vuông có đáp án (Phần 2)

  • 172 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Một mặt bàn hình vuông có chu vi là 152 cm. Cạnh của mặt bàn đó dài là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Cạnh của mặt bàn hình vuông đó dài là:

152 : 4 = 38 (cm)

Đáp số: 38 cm.


Câu 2:

Hình vuông ABCD có cạnh dài 300 cm. Chu vi hình vuông ABCD là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Chu vi hình vuông ABCD là:

300 × 4 = 1 200 (cm)

Đáp số: 1 200 cm.


Câu 3:

Điền vào chỗ trống:

Muốn tính … hình vuông, ta lấy độ dài một cạnh nhân với 4.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Muốn tính chu vi hình vuông, ta lấy độ dài một cạnh nhân với 4.


Câu 4:

Hình vuông có cạnh 4 200 cm, chu vi hình vuông đó là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Chu vi hình vuông đó là:

4 200 × 4 = 16 800 (cm)

Đáp số: 16 800 cm


Câu 5:

Một hình vuông có chu vi là 4 168 cm. Cạnh của hình vuông đó dài là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Cạnh của mặt bàn hình vuông đó dài là:

4 168 : 4 = 1 042 (cm)

Đáp số: 1 042 cm


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận