Trắc nghiệm Toán 3 CTST Bài 19: Bảng thống kê số liệu có đáp án (Phần 2)

  • 224 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Dưới đây là bảng thống kê số liệu các môn học yêu thích của các thành viên trong tổ 3:

Môn học

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Số người

2

3

2

Biết rằng mỗi bạn chỉ yêu thích duy nhất một môn học. Số học sinh của tổ 3 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Vì mỗi bạn chỉ yêu thích duy nhất một môn học, nên tổng số học sinh trong bảng thống kê bằng tổng số học sinh tổ 3.

Tổng số học sinh tổ 3 là:

2 + 3 + 2 = 7 (học sinh)

Đáp số: 7 học sinh


Câu 2:

Dưới đây là bảng thống kê số liệu các môn học yêu thích của các thành viên trong tổ 3:

Môn học

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Số người

2

3

2

Môn học được nhiều bạn yêu thích nhất là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Theo bảng thống kê số liệu, ta có: môn học được yêu thích nhất là môn Tiếng Việt vì có 3 bạn yêu thích môn học này. Các môn học khác, mỗi môn học chỉ có 2 bạn yêu thích.


Câu 3:

Dưới đây là bảng thống kê số liệu các môn học yêu thích của các thành viên trong tổ 3:

Môn học

Toán

Tiếng Việt

Tiếng Anh

Số người

2

3

2

Hai môn học có số học sinh yêu thích bằng nhau là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Theo bảng thống kê số liệu, ta có: hai môn học có số học sinh yêu thích bằng nhau là Toán và Tiếng Anh, mỗi môn đều có 2 bạn yêu thích.


Câu 4:

Dưới đây là bảng thống kê số hộp bánh mà cửa hàng đã bán được.

Loại bánh

Bánh vani

Bánh dâu

Bánh socola

Bánh táo

Số lượng hộp

5

2

8

6

Loại bánh nào cửa hàng bán được nhiều nhất là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Theo bảng thống kê số liệu, ta có: loại bánh cửa hàng bán được nhiều nhất là bánh socola.


Câu 5:

Dưới đây là bảng thống kê số hộp bánh mà cửa hàng đã bán được.

Loại bánh

Bánh vani

Bánh dâu

Bánh socola

Bánh táo

Số lượng hộp

5

2

8

6

Cửa hàng đã bán được tất cả số hộp bánh các loại là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Cửa hàng đã bán được tất cả số hộp bánh là:

5 + 2 + 8 + 6 = 21 (hộp bánh)

Đáp số: 21 hộp bánh


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận