Trắc nghiệm Toán 3 CTST Bài 20: Các khả năng có thể xảy ra của một sự kiện có đáp án (Phần 2)

  • 183 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Trong một hộp có 3 quả bóng xanh, đỏ, vàng. Không nhìn vào hộp lấy ra 1 quả bóng. Hỏi có bao nhiêu khả năng có thể xảy ra khi lấy ra 1 quả bóng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Vì trong hộp có ba quả bóng nên có 3 khả năng có thể xảy ra khi lấy ra một quả bóng đó là:

Có thể lấy được 1 quả bóng xanh.

Có thể lấy được 1 quả bóng đỏ.

Có thể lấy được 1 quả bóng vàng.


Câu 2:

Trong hộp có 5 viên bi 2 viên bi vàng, 3 viên bi đỏ. Không nhìn vào hộp lấy ngẫu nhiên hai viên bi. Khả năng nào sau đây không thể xảy ra?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Vì trong hộp chỉ có bi vàng và bi đỏ nên không thể lấy được viên vi xanh.


Câu 3:

Một đồng su gồm hai mặt ngửa và sấp:

Tung đồng xu một lần. Hỏi mấy khả năng có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của đồng xu?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Vì đồng xu có hai mặt nên có 2 khả năng có thể xảy ra.

Có thể xuất hiện mặt N.

Có thể xuất hiện mặt S.


Câu 4:

Một hộp có ba thẻ xanh, vàng, trắng. Không nhìn vào hộp, lấy ra một thẻ. Có thể lấy ra một thẻ màu trắng. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vì trong hộp có 1 thẻ màu trắng nên có thể lấy ra một thẻ màu trắng

Vậy phát biểu trên là đúng.


Câu 5:

Một hộp có ba thẻ xanh, vàng, trắng. Không nhìn vào hộp, lấy ra một thẻ. Không thể lấy ra một thẻ màu xanh. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Sai. Vì trong hộp có một thẻ xanh nên có thể lấy ra một thẻ màu xanh.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận