Trắc nghiệm Toán 3 CTST Bài 24: Các số có năm chữ số có đáp án (Phần 2)

  • 141 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Biết một số gồm: Năm chục nghìn, sáu nghìn, tám trăm, chín đơn vị. Số đó được viết là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là C

Số “Năm chục nghìn, sáu nghìn, tám trăm, chín đơn vị” được viết là: 56 809


Câu 2:

Chọn đáp án có chứa số không phải tròn chục:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Trong các đáp án đã cho, số 13 101 có chữ số hàng đơn vị là 1. Vậy 13 101 không phải số tròn chục.


Câu 3:

Số 64 673 được đọc là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số 64 673 được đọc là: Sáu mươi tư nghìn sáu trăm bảy mươi ba.


Câu 4:

Số liền trước của 99 998 là 99 999. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số liền trước của 99 998 là 99 997.

Số 99 999 là số liền sau số 99 998.


Câu 5:

Số 87 345, chữ số hàng trăm của số này là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Số 87 345 gồm 8 chục nghìn, 7 nghìn, 3 trăm, 4 chục, 5 đơn vị.

Chữ số hàng trăm của số này là 3.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận