Trắc nghiệm Toán 3 CTST Bài 29: Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số có đáp án (Phần 2)

  • 170 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Kết quả của phép toán 12 643 × 2 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta đặt tính rồi tính

×12  643         2  25  286


Câu 2:

Tính nhẩm và chọn đáp án đúng: 20 000 × 3 = ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Nhẩm: 2 chục nghìn × 3 = 6 chục nghìn

20 000 × 3 = 60 000


Câu 3:

Biểu thức nào có giá trị bằng biểu thức: 14 200 × 4 = ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có:

×14  200             4  56800

14 200 × 4 = 56 800

Xét các đáp án đề bài đưa ra ta có:

×  7100      8 56800

7 100 × 8 = 56 800

×4  524           5¯22  620

4 500 × 4 = 18 000

+3  5554  000¯    7  555

3 555 + 4 000

= 7 555

×4  524           5¯22  620

45 324 × 5

= 22 620

Vậy biểu thức 4 500 × 4 = 7 100 × 8 = 56 800


Câu 4:

Một hình vuông có độ dài một cạnh bằng 12 000 cm. Tính chu vi hình vuông đó?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Chu vi hình vuông là:

12 000 × 4 = 48 000 (cm)

Đáp số: 48 000 cm


Câu 5:

Một xe chở được 22 472 kg thóc. Hỏi 4 xe như vậy chở được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

4 xe như vậy chở được số ki-lô-gam thóc là:

22 472 × 4 = 89 888 (kg)

Đáp số 89 888 kg


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận