Trắc nghiệm Toán 3 CTST Bài 4: Phép cộng các số trong phạm vi 10 000 có đáp án (Phần 2)

  • 165 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

y − 1 237 = 5 437. Giá trị của y là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

y – 1 237 = 5 437

y = 5 437 + 1 237

y = 6 674


Câu 2:

Biết: x – 256 × 9 = 4 568. Giá trị của x là: 6 246. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

x – 256 × 9 = 4568

x – 2 304 = 4 568

x = 4 568 + 2 304

x = 6 872

Giá trị của x là 6 872.


Câu 3:

Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh lần lượt là: 2m 5dm; 90 cm và 1 010 mm. Chu vi của hình tam giác đó là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Đổi: 2 m 5 dm = 2 500 mm; 90 cm = 900 mm

Chu vi của hình tam giác đó là:

2 500 + 900 + 1 010 = 4 410 (mm)

Đáp số: 4 410 mm.


Câu 4:

Kết quả của phép toán 2 222 + 7 777 = ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có: 2 222 + 7 777 = 9 999


Câu 5:

Hoa nói rằng: “Tổng của 1 456 và 5 864 bằng 6 960”. Bạn Hoa nói đúng hay sai?

Xem đáp án

Đáp án đúng là B

Tổng của 1 456 và 5 864 có giá trị là:

1 456 + 5 864 = 7 320.

Vậy bạn Hoa nói sai.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận