Trắc nghiệm Toán 3 KNTT Bài 47: Làm quen với số La Mã (Phần 2) có đáp án

  • 166 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Số “IX” đọc là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số “IX” đọc là: chín.


Câu 2:

Số “VII” đọc là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Số “VII” đọc là: bảy


Câu 3:

Số 20 trong hệ thống số La Mã được viết là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số 20 trong hệ thống số La Mã được viết là: XX


Câu 4:

Số 5 trong hệ thống số La Mã được viết là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Số 5 trong hệ thống số La Mã được viết là: V


Câu 5:

Đồng hồ đang chỉ:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Đồng hồ đang chỉ 8 giờ 9 phút.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận