Trắc nghiệm Toán 3 KNTT Bài 51: Diện tích của một hình. Xăng – ti – mét – vuông (Phần 2) có đáp án

  • 196 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn khẳng định đúng

Media VietJack

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Quan sát hình ta thấy hình 1 to hơn hình 2 nên diện tích hình 1 lớn hơn diện tích hình 2.


Câu 2:

“Mười chín xăng – ti – mét vuông” được viết là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: D

“Mười chín xăng – ti – mét vuông” được viết là: 19 cm2


Câu 3:

36 cm2 được đọc là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

36 cm2 được đọc là: “Ba mươi sáu xăng – ti – mét vuông”.


Câu 4:

Kết quả của phép toán 45 cm2 + 49 cm2 là?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

45 cm2 + 49 cm2 = 94 cm2                       \[\]


Câu 5:

Kết quả của phép toán 873 cm2 : 9 là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

873 cm2 : 9 = 97 cm2

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận