Trắc nghiệm Toán 3 KNTT Bài 53: Luyện tập chung (Phần 2) có đáp án

  • 187 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chu vi của hình chữ nhật khi chiều dài bằng 15 cm và chiều rộng bằng 8 cm là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Chu vi của hình chữ nhật là:

(15 + 8) × 2 = 46 (cm)

Đáp số: 46 cm.


Câu 2:

Diện tích hình vuông có cạnh 9 cm là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Diện tích hình vuông là:

9 × 9 = 81 (cm2)

Đáp số: 81 cm2


Câu 3:

Hình chữ nhật có chiều rộng bằng 250 cm, chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Chu vi của hình chữ nhật đó là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Chiều dài của hình chữ nhật đó là:

250 × 4 = 1 000 (cm)

Chu vi của hình chữ nhật là:

(1000 + 250) × 2 = 2 500 (cm)

Đáp số: 2 500 cm.


Câu 4:

Một hình chữ nhật có chiều dài 24 cm, chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Diện tích của hình chữ nhật đó là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Chiều rộng của hình chữ nhật đó là:

24 : 4 = 6 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật đó là:

24 × 6 = 144 (cm2 )

Đáp số: 144 cm2


Câu 5:

Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 48 cm. Một hình vuông có chu vi bằng chu vi của hình chữ nhật đó. Cạnh của hình vuông đó là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Chu vi của hình vuông là:

48 × 2 = 96 (cm)

Cạnh của hình vuông đó là:

96 : 4 = 24 (cm)

Đáp số: 24 cm.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận