Trắc nghiệm Toán 3 KNTT Bài 55: Phép trừ trong phạm vi 10 000 (Phần 2) có đáp án

  • 192 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép toán 3 628 − 1 353 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Kết quả của phép toán là:

3 628 – 1 353 = 2 275


Câu 2:

Điền vào chỗ trống:

7 530 − ... = 5 183

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

Ta thực hiện phép tính

7 530 – 5 183 = 2 347


Câu 3:

Điền vào chỗ trống:

9 876 − ... = 7 530

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

Ta thực hiện phép tính

7 530 – 5 183 = 2 346


Câu 4:

Điền vào chỗ trống:

9 999 − ... = 5 489

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Muốn tìm số trừ, ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

Ta thực hiện phép tính

9 999 – 5 489 = 4 510


Câu 5:

Hiệu của số chẵn lớn nhất có bốn chữ số với số liền sau của 3 600 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số chẵn lớn nhất có bốn chữ số là: 9 998 

Số liền sau của 3 600 là: 3 601

Hiệu của hai số đó là:

9 998 – 3 601 = 6 397


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận