Trắc nghiệm Toán 3 KNTT Bài 63: Phép cộng trong phạm vi 100 000 (Phần 2) có đáp án

  • 208 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh lần lượt là: 1m 5cm; 90 cm và 1 017 mm. Chu vi của hình tam giác đó là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Đổi: 1m 5cm = 1 050mm; 900cm = 9 000mm

Chu vi của hình tam giác đó là:

1 050 + 9 000 + 1 017 = 11 067 (mm)

Đáp số: 11 067mm.


Câu 2:

a – 12 370 = 54 890. Giá trị của a là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

a – 12370 = 54890

a = 54890 + 12370

a = 67260


Câu 3:

Biết: x – 123 × 9 = 11 070. Giá trị của x là: 12176. Đúng hay sai?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

x – 123 × 9 = 11 070

x – 1 107 = 11 070

x = 1 107 + 11 070

x = 12 177


Câu 4:

Kết quả của phép toán 11 111 + 88 888 = ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Media VietJack


Câu 5:

Cho phép tính:

Media VietJack
Kết quả của phép tính trên là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Media VietJack


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận