Trắc nghiệm Toán 3 KNTT Bài 67: Thực hành xem đồng hồ. Xem lịch (Phần 2) có đáp án

  • 208 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Quan sát tờ lịch tháng dưới đây, chủ nhật cuối cùng của tháng là ngày nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Chủ nhật cuối cùng của tháng là ngày 29 tháng 01.


Câu 2:

Đồng hồ chỉ mấy giờ:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Đồng hồ trên có 3 kim. Kim dài nhất là kim giây, kim ngắn hơn là kim phút và kim ngắn nhất là kim giờ.

Đồng hồ trên chỉ 10 giờ 8 phút.


Câu 3:

 Từ 1 giờ chiều đến 6 giờ chiều trôi qua bao nhiêu giờ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Từ 1 giờ chiều đến 6 giờ chiều trôi qua 5 giờ 6 – 1 = 5


Câu 4:

Khoanh vào giờ đúng của đồng hồ sau:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Đồng hồ trên chỉ 10 giờ 57 phút


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận