Trắc nghiệm Toán 3 KNTT Bài 73. Thu nhập, phân loại, ghi chép số liệu. Bảng số liệu (Phần 2) có đáp án

  • 202 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Môn học được yêu thích nhất của lớp 3A:

Môn học

Số bạn yêu thích

Toán

15

Tiếng việt

8

Tiếng Anh

9

Âm nhạc

3

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Môn học được yêu thích nhất của lớp 3A là: môn Toán


Câu 2:

Cho bảng thống kê của bạn An như sau:

Loại hoa

Số khách hàng yêu thích

Hoa hồng

16

Hoa ly

8

Hoa cúc

6

Hoa hướng dương

8

Hoa đồng tiền

2

Từ bảng trên của An, em hãy cho biết An đang điều tra về vấn đề gì?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Bảng thống kê trên có hai cột. Cột thứ nhất là các loại hoa, cột thứ hai là số khách hàng yêu thích từ loại hoa. Từ đây ta thấy An đang điều tra về vấn đề các loại hoa được khách hàng yêu thích.


Câu 4:

Số học sinh giỏi của khối 3 trường tiểu học A là:

3A1

3A2

3A3

3A4

4

3

6

5

Lớp nào có số học sinh giỏi nhiều nhất

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Lớp có số học sinh giỏi nhiều nhất là lớp 3A3 (6 học sinh giỏi)


Câu 5:

Em hãy chỉ ra điểm không hợp lí trong bảng dữ liệu sau:

Danh sách học sinh giỏi của lớp 3B

STT

Họ tên

1

Trần Vân Khánh

2

Nguyễn Ngọc Anh

3

Đỗ Thị Hương

4

271958

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Họ và tên phải là chữ nên 03456789 không thể là họ và tên của một người


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận