Trắc nghiệm Toán 3 KNTT Bài 74. Khả năng xảy ra của một sự kiện (Phần 2) có đáp án

  • 190 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Khi tung một đồng xu có hai mặt sấp và mặt ngửa. Có bao nhiêu khả năng có thể xảy ra khi tung đồng xu đó?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Tung đồng xu có thể xuất hiện mặt sấp hoặc mặt ngửa. Như vậy là có 2 khả năng có thể xảy ra.

Khả năng 1: Xuất hiện mặt ngửa.

Khả năng 2: Xuất hiện mặt sấp.


Câu 2:

Một con xúc xắc 6 mặt. Nếu gieo con xúc xắc đó một lần thì có mấy sự kiện có thể xảy ra?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Vì con xúc xắc có 6 mặt nên có thể có 6 sự kiện có thể xảy ra.

- Mặt 1 chấm xuất hiện.

- Mặt 2 chấm xuất hiện.

- Mặt 3 chấm xuất hiện.

- Mặt 4 chấm xuất hiện.

- Mặt 5 chấm xuất hiện.

- Mặt 6 chấm xuất hiện.


Câu 3:

Trong hộp có 3 viên bi xanh, đỏ, trắng. Lấy ngẫu nhiên một viên bi. Chọn từ thích hợp để chỉ khả năng xảy ra để lấy được viên bi đỏ.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vì trong hộp có một viên bi đỏ nên có thể lấy được viên bi đỏ.


Câu 4:

Trong một hộp có 1 khối hình tam giác, 3 khối hình lập phương. An lấy ra đồng thời 2 khối hình từ hộp, hỏi có bao nhiêu kết quả có thể xảy ra?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Các kết quả có thể xảy ra là: (1 khối hình tam giác + 1 khối hình lập phương); (2 khối lập phương)

Vậy có 2 kết quả có thể xảy ra.


Câu 5:

Bạn Mai chọn một ngày trong tuần để đi thăm ông bà. Có tất cả bao nhiêu kết quả có thể xảy ra.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Vì một tuần có 7 ngày nên Mai có thể chọn một trong 7 ngày để đi thăm ông bà.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận