Trắc nghiệm Toán 3 KNTT Bài 78: Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100 000 (Phần 2) có đáp án

  • 202 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính 7 363 × 3 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Media VietJack

Vậy 7 363 × 3 = 22 089


Câu 2:

Kết quả của phép tính 2 256 : 4 là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Media VietJack

Vậy 2 256 : 4 = 564


Câu 3:

Kết quả của phép tính 23 462 × 4 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Media VietJack

Vậy 23 462 × 4 = 93 848


Câu 4:

Cho 4 264 × 3 : 4. Giá trị của biểu thức là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

4 264 × 3 : 4

= 12 792 : 4

= 3 198


Câu 5:

An mua 1 gói bim và 2 chai nước ngọt. Giá 1 gói bim là 6 000 đồng, giá 1 chai nước ngọt là 12 000 đồng. Hỏi An phải trả người bán hàng bao nhiêu tiền?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Giá tiền của 2 chai nước là:

12 000 × 2 = 24 000 (đồng)

An phải trả người bán hàng số tiền là:

6 000 + 24 000 = 30 000 (đồng)

Đáp số: 30 000 đồng.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận