Trắc nghiệm Toán 3 KNTT Bài 79: Ôn tập hình học và đo lường (Phần 2) có đáp án

  • 175 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Một tiết học bắt đầu lúc 7 giờ và đến 8 giờ kém 15 phút thì kết thúc. Hỏi thời gian tiết học đó là bao nhiêu phút?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

8 giờ kém 15 phút = 7 giờ 45 phút

7 giờ 45 phút – 7 giờ = 45 phút

Vậy tiết học đó kéo dài 45 phút.


Câu 2:

Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Đồng hồ chỉ 7 giờ 50 phút hay 8 giờ kém 10 phút.


Câu 3:

Một sân bóng hình chữ nhật có chiều rộng 7 m, chiều dài 9 m. Tính chu vi sân bóng đó.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Chu vi sân bóng là:

(7 + 9) × 2 = 32 (m)

Đáp số: 32 m


Câu 4:

Điền dấu thích hợp vào chỗ trống: 2 giờ 15 phút ... 125 phút

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

2 giờ 15 phút

= 2 × 60 + 15

= 135 phút

Vậy 135 phút > 125 phút


Câu 5:

Những tháng trong năm có 31 ngày là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Những tháng trong năm có 31 ngày là: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận