Trắc nghiệm Toán 3 KNTT Bài 80: Ôn tập bảng số liệu, khả năng xảy ra của một sự kiện (Phần 2) có đáp án

  • 183 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho bảng số liệu về số học sinh tham gia ngày hội đọc sách của khối lớp 3.

3A1

3A2

3A3

3A4

16

22

19

21

Lớp nào có nhiều học sinh tham gia nhất?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

So sánh: 16 < 19 < 21 < 22.

Lớp có nhiều học sinh tham gia nhất là: lớp 3A2 với 22 bạn tham gia


Câu 2:

Cho bảng số liệu về số lượng lợn của các hộ gia đình:

Hộ gia đình

Số lượng con

Bác Tân

12

Bác Kiên

9

Bác Tùng

15

Bác Minh

4

Hộ gia đình nào có số lượng lợn ít nhất?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Hộ gia đình có số lượng lợn ít nhất là bác Minh chỉ có 4 con.


Câu 3:

Trong 1 hộp có 2 quả bóng xanh, 3 quả bóng đỏ và 1 quả bóng vàng có kích thước giống nhau. Việt chọn một quả bóng bất kì. Vậy Việt có thể chọn được quả bóng màu nào?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Vì trong hộp có quả bóng xanh, đỏ và vàng nên Việt có thể chọn được 1 quả bóng có 1 trong 3 màu.


Câu 4:

Khi tung 1 đồng xu có 1 mặt ngửa và 1 mặt sấp. Có mấy khả năng có thể xảy ra để mặt xuất hiện là mặt sấp?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vì chỉ có 1 mặt sấp nên chỉ có 1 khả năng có thể xảy ra để xuất hiện mặt sấp


Câu 5:

Thảo có 1 quả lê, 3 quả táo. Thảo nhắm mắt và lấy 2 quả. Thảo chắc chắn lấy được 2 quả lê?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Sai. Vì chỉ có 1 quả lê nên Thảo không thể lấy được 2 quả lê


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận