Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 1. Ôn tập các số đến 1000 có đáp án

  • 867 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Số thích hợp cần điền vào chỗ chấm là:

385 = 300 + … + 5

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số 385 có chữ số hàng đơn vị là 5, chữ số hàng chục là 8, chữ số hàng trăm là 3

Ta phân tích số 385 thành tổng các trăm, chục và đơn vị là: 385 = 300 + 80 + 5

Như vậy số cần điền vào chỗ chấm là số 80.


Câu 2:

Số liền sau của số 50 là số:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số liền sau của số 50 là số đứng ngay sau số 50. Vậy số đó là số 51


Câu 3:

Số liền trước của số 462 là số:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Số liền trước của số 462 là số đứng ngay trước số 462. Vậy số đó là 461


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống để được bốn số tự nhiên liên tiếp

502

503

505

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D.

Ta thấy số liền sau số 503 là số 504; số liền trước số 505 cũng là số 504.

Vậy số cần điền là số 504


Câu 5:

Số 634 được đọc là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Số 634 được đọc là: Sáu trăm ba mươi tư


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

B

9 tháng trước

Bé Hà Mã Cute

Bình luận


Bình luận

Mai Thị Hồng Khuê
15:19 - 11/03/2023

vui

Mai Thị Hồng Khuê
15:32 - 11/03/2023

tot