Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 10. Bảng nhân 7 có đáp án

 • 381 lượt thi

 • 8 câu hỏi

 • 30 phút

Câu 1:

Số thích hợp cần điền vào ô trống là:

 Số thích hợp cần điền vào ô trống là:7 × 5 =      (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

7 × 5 = 35


Câu 2:

Phép tính nào dưới đây cho kết quả bằng 28?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

7 × 3 = 21

7 × 4 = 28

7 × 5 = 35

7 × 6 = 42

Vậy phép tính 7 × 4 cho kết quả bằng 28


Câu 3:

So sánh kết quả của hai phép tính:

7 × 0 và 0 × 6

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có: 7 × 0 = 0

0 × 6 = 0

Vậy 7 × 0 = 0 × 6


Câu 4:

Lớp 3A có 7 bạn đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Mỗi Bạn được cô thưởng 5 ngôi sao. Hỏi cô giáo cần chuẩn bị bao nhiêu ngôi sao để trao thường đều cho 7 bạn?

Xem đáp án

Cô giáo cần chuẩn bị số ngôi sao để trao thường đều cho 7 bạn là:

5 x 7 = 35 (ngôi sao)

Đáp số: 35 ngôi sao


Câu 5:

Số thích hợp cần điền vào ô trống là:

 Số thích hợp cần điền vào ô trống là: 7 x     = 63    (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Bằng cách tính nhẩm, ta có: 7 × 9 = 63

Vậy số cần điền vào ô trống là 9


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận