Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 11. Mi – li – mét có đáp án

  • 319 lượt thi

  • 9 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Mi – li – mét kí hiệu là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Mi – li – mét kí hiệu là: mm


Câu 2:

Thực hiện phép tính: 2 mm + 3 mm + 5 mm = …. mm

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

2 mm + 3 mm + 5 mm = 10 mm


Câu 3:

Đổi đơn vị: 10 mm = …. cm

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

10 mm = 1 cm


Câu 4:

Đổi đơn vị: 100 mm = … dm?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

100 mm = 10 cm = 1 dm


Câu 5:

Đổi đơn vị: 8 cm = … mm

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

8 cm = 80 mm


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận