Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 13. Góc. Góc vuông. Góc không vuông có đáp án

  • 283 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho hình vẽ sau. Góc trong hình là:

Cho hình vẽ sau. Góc trong hình là: (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Sử dụng ê-ke để kiểm tra góc vuông hay góc không vuông.

Góc trong hình là góc không vuông đỉnh M, cạnh MN, MP


Câu 2:

Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào có duy nhất 1 góc vuông?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Hình A có một góc vuông duy nhất

Hình B có 4 góc vuông

Hình C có 2 góc vuông


Câu 3:

Cho hình vẽ sau, cho biết góc vuông tại đỉnh nào?

Cho hình vẽ sau, cho biết góc vuông tại đỉnh nào? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Góc trong hình vuông tại đỉnh A.


Câu 4:

Hai kim đồng hồ dưới đây tạo thành góc gì?
Media VietJack

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Hai kim đồng hồ tạo thành góc không vuông


Câu 5:

Hình vẽ sau đây có bao nhiêu góc vuông?

Media VietJack

Xem đáp án

Hướng dẫn trả lời

Đáp án đúng là: D

 Media VietJack


Ta có số góc vuông là:

Vậy hình đã cho có 16 góc vuông


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận