Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 13. Khối hộp chữ nhật. Khối lập phương có đáp án

  • 510 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Khối hộp chữ nhật có:

Khối hộp chữ nhật có: (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Khối hộp chữ nhật có 8 đỉnh, 12 cạnh, 6 mặt.


Câu 2:

Có mấy khối lập phương trong hình vẽ dưới đây?

Có mấy khối lập phương trong hình vẽ dưới đây? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Khối màu xanh là khối lập phương.

Khối màu cam là khối hộp chữ nhật.

Khối màu vàng là khối lập phương.

Khối màu tím là khối trụ.

Vậy có tất cả 2 khối lập phương.


Câu 3:

Khối lập phương có:

Khối lập phương có: (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Khối lập phương có: 8 đỉnh; 12 cạnh; 6 mặt


Câu 4:

Bể cá dưới đây có dạng hình gì?

Bể cá dưới đây có dạng hình gì? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Bể cá trong hình trên có dạng khối hộp chữ nhật.


Câu 5:

Dưới đây là mô hình khối lập phương được tạo từ các ống hút nhựa. Để làm mô hình khối lập phương như hình bên, cần … ống hút nhựa?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Khối lập phương có 12 cạnh.

Do đó cần có 12 ống hút nhựa để làm mô hình khối lập phương trên.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận