Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 13. Tìm thành phần trong phép nhân, phép chia có đáp án

  • 287 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền số còn thiếu vào ô trống:

Điền số còn thiếu vào ô trống:??x 5 = 10 (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Muốn tìm một thừa số, ta lấy tích chia cho thừa số kia.

Vậy số cần điền vào ô trống là: 10 : 5 = 2


Câu 2:

Tìm một số, biết khi nhân số đó với 7 ta được kết quả bằng 35.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Số cần tìm là:

35 : 7 = 5


Câu 3:

2 ca-bin chở tất cả 16 người. Hỏi 5 ca-bin như thế chở tất cả bao nhiêu người?

2 ca-bin chở tất cả 16 người. Hỏi 5 ca-bin như thế chở tất cả bao nhiêu người? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

1 ca-bin chở được số người là:

16 : 2 = 8 (người)

5 ca-bin như thế chở được số người là:

8 x 5 = 40 (người)

Đáp số: 40 người


Câu 4:

Có giáo có một số bút chì đem tặng cho 3 bạn, mỗi bạn được 7 chiếc. Hỏi cô giáo có bao nhiêu bút chì?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Cô giáo có số bút chì là:

7 x 3 = 21 (chiếc)

Đáp số: 21 chiếc bút chì


Câu 5:

Có 90 (l) dầu đem chia đều 9 can. Hỏi chia ra được mấy can như thế?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

90 lít dầu chia ra được số can là:

90 : 9 = 10 (can)

Đáp số: 10 can

 


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận