Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 14. Xếp hình có đáp án

  • 275 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Hình vẽ dưới đây là hình gì?

Hình vẽ dưới đây là hình gì? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Hình vẽ trên là hình tam giác.


Câu 2:

Đây là hình gì?

Đây là hình gì? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Hình vẽ trên là khối hộp chữ nhật


Câu 3:

Hình vẽ nào sau đây là hình phẳng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Khối lập phương, khối hộp chữ nhật, khối trụ là hình khối.

Hình tam giác là hình phẳng.


Câu 4:

Hình cần điền vào chỗ trống là:

Hình cần điền vào chỗ trống là: (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Hình cần điền vào chỗ trống là hình tứ giác.


Câu 5:

Hình trên có bao nhiêu khối lập phương?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Có 1 khối lập phương màu đỏ

Có 2 khối lập phương màu xanh lá cây

Có 3 khối lập phương màu vàng

Có 4 khối lập phương màu xanh nước biển

Như vậy, có tất cả: 1 + 2 + 3 + 4 = 10 (khối lập phương)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận