Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 16. Chu vi hình tam giác. Chu vi hình tứ giác có đáp án

  • 239 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tính chu vi hình tam giác ABC cho bởi hình vẽ sau:

Media VietJack

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Chu vi hình tam giác ABC là:

4 cm + 5 cm + 5 cm = 14 cm

Đáp số: 14 cm


Câu 2:

Tính chu vi hình tam giác MNQ, biết độ dài 3 cạnh lần lượt là 2 m, 3m, 4m.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Chu vi hình tam giác MNQ là:

2 m + 3 m + 4 m = 9 m

Đáp số: 9 m


Câu 3:

Tính chu vi hình tứ giác sau:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Chu vi tứ giác ABCD là:

25 mm + 25 mm + 25 mm + 25 mm = 100 mm = 10 cm

Đáp số: 10 cm


Câu 4:

Tính chu vi tứ giác sau:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Chu vi tứ giác MNPQ là:

35 mm + 30 mm + 25 mm + 13 mm = 103 mm

Đáp số: 103 mm


Câu 5:

Tính chu vi hình sau:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Hình trên được tạo bởi 2 hình tam giác 1 và 2

Vậy chi vi hình trên là:

(3 + 3 + 3) × 2 = 9 × 2 = 18 (cm)

Đáp số: 18 cm


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận