Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 18. Góc. Góc vuông. Góc không vuông có đáp án

  • 327 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho hình vẽ sau. Góc trong hình là:

Cho hình vẽ sau. Góc trong hình là: (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Góc trong hình là góc không vuông đỉnh M, Cạnh MN, MP


Câu 2:

Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào có duy nhất 1 góc vuông?

Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào có duy nhất 1 góc vuông? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Hình A có một góc vuông duy nhất.

Hình B có 4 góc vuông.

Hình C có 2 góc vuông.


Câu 3:

Cho hình vẽ sau, cho biết góc vuông tại đỉnh nào?

Cho hình vẽ sau, cho biết góc vuông tại đỉnh nào? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Góc trong hình vuông tại đỉnh A.


Câu 4:

Hai kim đồng hồ dưới đây tạo thành góc gì?

Hai kim đồng hồ dưới đây tạo thành góc gì? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Hai kim đồng hồ tạo thành góc không vuông


Câu 5:

Hình vẽ sau đây có bao nhiêu góc vuông?

Hình vẽ sau đây có bao nhiêu góc vuông?Hướng dẫn trả lời (ảnh 1)
 

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta có số góc vuông là:
Hình vẽ sau đây có bao nhiêu góc vuông?Hướng dẫn trả lời (ảnh 2)

Vậy hình đã cho có 16 góc vuông


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận