Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 19. Tính giá trị của biểu thức (Tiếp) có đáp án

  • 479 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tính giá trị của biểu thức: 80 – 2 x 6

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có: 80 – 2 x 6 = 80 – 12 = 68


Câu 2:

Tính giá trị biểu thức: 25 + 16 : 2

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

25 + 16 : 2 = 25 + 8 = 33


Câu 3:

Biểu thức nào sau đây thực hiện sai

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có: 8 + 2 x 2 = 8 + 4 = 12


Câu 4:

Tính giá trị của biểu thức: 50 – 14 : 2

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

50 – 14 : 2 = 50 – 7 = 43

Vậy giá trị biểu thức trên là 43.


Câu 5:

Có tất cả bao nhiêu quả cà chua trong hình vẽ dưới đây

Có tất cả bao nhiêu quả cà chua trong hình vẽ dưới đây (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Trong hình vẽ trên có số quả cà chua là:

6 + 5 x 7 = 41 (quả)

Đáp số: 41 quả cà chua


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

V

11 tháng trước

Vân Lê

Bình luận


Bình luận