Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 2. Ôn tập phép cộng, phép trừ có đáp án

  • 351 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điền số thích hợp vào ô trống

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Có 15 tam giác màu xanh

Có 4 tam giác màu đỏ

Vậy có tất cả: 15 + 4 = 19 (tam giác)


Câu 2:

Kết quả của phép tính 204 + 711 bằng:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

+ 4 cộng 1 bằng 5, viết 5

+ 0 cộng 1 bằng 1, viết 1

+ 2 cộng 7 bằng 9, viết 9

Vậy 204 + 711 = 915.


Câu 3:

Tính: 15 + 0 + 29

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

15 + 0 + 29 = 15 + 29 = 44

Vậy kết quả của phép tính là: 44


Câu 4:

Tổ 1 trồng được 18 cây, tổ 2 trồng được 25 cây. Hỏi cả hai tổ trồng được bao nhiêu cây?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Cả hai tổ trồng được số cây là:

18 + 25 = 43 (cây)

Đáp số: 43 cây


Câu 5:

Mai có 20 cái khẩu trang, Đào có ít hơn Mai 5 cái khẩu trang. Hỏi Đào có bao nhiêu cái khẩu trang?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Đào có số khẩu trang là:

20 – 5 = 15 (cái)

Đáp số: 15 cái khẩu trang


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận