Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 2. Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000 có đáp án

  • 440 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính: 1000 – 700 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Kết quả của phép tính 1000 – 700 = 300.


Câu 2:

Tìm tổng hai số biết số hạng thứ nhất là số lớn nhất có hai chữ số và số hạng thứ hai là số bé nhất có hai chữ số.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Số lớn nhất có hai chữ số là: 99

Số bé nhất có hai chữ số là: 10

Vậy tổng của hai số trên là: 99 + 10 = 100

 


Câu 3:

Voi mẹ nặng 840 kg, voi con nặng 145 kg. Hỏi voi mẹ và voi con nặng tất cả bao nhiêu ki-lô-gam?

Voi mẹ nặng 840 kg, voi con nặng 145 kg. Hỏi voi mẹ và voi con nặng tất cả bao nhiêu ki-lô-gam? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Voi mẹ và voi con nặng tất cả số ki – lô – gam là:

840 + 145 = 985 (kg)

Đáp số: 985 kg.


Câu 4:

Điền vào ô trống để hoàn thành phép tính sau

563 – 132 =  Điền vào ô trống để hoàn thành phép tính sau563 – 132 = (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có: 563 – 132 = 431 nên kết quả của phép tính là 431.


Câu 5:

Ở một trường Tiểu học, số học sinh khối 3 là 146 em; số học sinh khối 4 ít hơn số học sinh khối 3 là 20 em. Tính số học sinh khối 4?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số học sinh khối 4 của trường Tiểu học đó là:

146 – 20 = 126 (học sinh)

Đáp số: 126 học sinh


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận