Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 20. Khả năng xảy ra của một sự kiện có đáp án

  • 311 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trong hộp có 1 quả bóng xanh, 1 quả bóng đó, 1 quả bóng vàng. Khi lấy một quả bóng từ trong chiếc hộp thì có mấy khả năng xảy ra:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Khi lấy một quả bóng bất kì từ chiếc hộp thì có các khả năng xảy ra là:

- Lấy được 1 quả bóng xanh

- Lấy được 1 quả bóng đỏ

- Lấy được 1 quả bóng vàng

Như vậy có 3 khả năng có thể xảy ra


Câu 2:

Khả năng nào sau đây không thể xảy ra khi gieo một con xúc xắc một lần

Media VietJack

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Các khả năng xảy ra khi gieo một con xúc xắc 1 lần là:

- Mặt 1 chấm xuất hiện

- Mặt 2 chấm xuất hiện

- Mặt 3 chấm xuất hiện

- Mặt 4 chấm xuất hiện

- Mặt 5 chấm xuất hiện

- Mặt 6 chấm xuất hiện

Do xúc xắc không có mặt 7 chấm nên không thể có khả năng mặt 7 chấm xuất hiện


Câu 3:

Cho đồng xu gồm hai mặt “YES” và “NO”.

Cho đồng xu gồm hai mặt “YES” và “NO”. Khi tung đồng xu lên và quan sát mặt trên của đồng xu thì: (ảnh 1)

Khi tung đồng xu lên và quan sát mặt trên của đồng xu thì:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

- Khi tung đồng xu lên và quan sát mặt trên của đồng xu thì có 2 khả năng xảy ra:

+ Mặt trên của đồng xu là chữ “YES”

+ Mặt trên của đồng xu là chữ “NO”


Câu 4:

Giang có 3 bút chì, 1 thước kẻ và 1 bút mực. Giang nhắm mắt và chọn 2 trong ba đồ dùng trên. Phát biểu nào sau đây không đúng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Vì Giang chỉ có duy nhất 1 bút mực nên Giang không thể lấy được 2 bút mực cùng một lúc.

Như vậy phát biểu ‘Giang có thể lấy được hai bút mực” là phát biểu sai


Câu 5:

Cô giáo có ba hộp quà màu xanh, đỏ, vàng. Khi cho một bạn học sinh nhắm mắt lại và chọn 1 hộp quà bất kì thì:

Bạn học sinh ……… chọn được hộp quà màu đỏ

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Khi nhắm mắt lại và chọn 1 trong ba hộp quà sẽ có ba khả năng xảy ra:

- Bạn học sinh chọn được hộp quà màu xanh

- Bạn học sinh chọn được hộp quà màu đỏ

- Bạn học sinh chọn được hộp quà màu vàng

Do đó, bạn học sinh thể chọn được hộp quà màu đỏ


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận