Thi Online Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 20. Thực hành vẽ góc vuông, vẽ đường tròn, hình vuông, hình chữ nhật và vẽ trang trí có đáp án

Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 20. Thực hành vẽ góc vuông, vẽ đường tròn, hình vuông, hình chữ nhật và vẽ trang trí có đáp án

  • 409 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Dụng cụ nào sau đây cần dùng để vẽ đường tròn?

Dụng cụ nào sau đây cần dùng để vẽ đường tròn? (ảnh 1)   

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Dụng cụ chính để vẽ đường tròn là Com-pa.


Câu 2:

Dụng cụ nào sau đây dùng để vẽ tam giác, tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông?
Dụng cụ nào sau đây dùng để vẽ tam giác, tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông? (ảnh 1)
 

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Thước kẻ là dụng cụ không thể thiếu khi vẽ hình tam giác, hình tứ giác, hình vuông, hình tròn.


Câu 3:

Dùng cụ nào sau đây thường dùng để kiểm tra góc vuông?

Dùng cụ nào sau đây thường dùng để kiểm tra góc vuông? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ê-ke là dụng cụ được dùng để kiểm tra góc vuông


Câu 4:

Cho hình vẽ sau đây. Bạn nhỏ đã vẽ được mấy hình tròn?

Cho hình vẽ sau đây. Bạn nhỏ đã vẽ được mấy hình tròn? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Trong hình vẽ trên, bạn nhỏ đã vẽ được tất cả 3 hình tròn.

 


Câu 5:

Ngôi nhà trên được vẽ từ những hình nào?

Ngôi nhà trên được vẽ từ những hình nào? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ngôi nhà trên được vẽ từ các hình: hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn, hình tam giác


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận