Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 21. Em làm được những gì? có đáp án

  • 242 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Kết quả của phép tính 4 518 × 2 là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

4 518 × 2 = 9 036

+ 2 nhân 8 bằng 16, viết 6 nhớ 1

+ 2 nhân 1 bằng 2, thêm 1 bằng 3, viết 3

+ 2 nhân 5 bằng 10, viết 0 nhớ 1

+ 2 nhân 4 bằng 8, thêm 1 bằng 9, viết 9

Vậy 4 518 × 2 = 9 036


Câu 2:

Kết quả của phép tính 6 094 : 9 là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

6 094 : 9 = 677 (dư 1)

+ 60 chia 9 được 6, viết 6

6 nhân 9 bằng 54, 60 trừ 54 bằng 6

+ Hạ 9, 69 chia 9 được 7, viết 7

7 nhân 9 bằng 63, 69 trừ 63 bằng 6

+ Hạ 4, 64 chia 9 được 7, viết 7

7 nhân 9 bằng 63, 64 trừ 63 bằng 1

Vậy 6 094 : 9 = 677 (dư 1)


Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trống

?

329

=

4 806

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

- Muốn tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ

Số cần tìm là:

4 806 + 329 = 5135

Vậy ta cần điền số 5135 vào ô trống


Câu 4:

Nửa chu vi của hình chữ nhật bằng:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Nửa chu vi của hình chữ nhật bằng tổng chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật đó


Câu 5:

Một xe tải nhỏ chở được 1 041 kg gạo, một xe tải lớn chở được 2 022 kg gạo. Hỏi 3 xe tải nhỏ và 1 xe tải lớn chở được bao nhiêu ki – lô – gam gạo?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

3 xe tải nhỏ chở được số ki – lô – gam gạo là:

1 041 × 3 = 3 123 (kg)

3 xe tải nhỏ và 1 xe tải lớn chở được số ki-lô-gam gạo là:

3 123 + 2 022 = 5 154 (kg)

Đáp số: 5 154 kg


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận