Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 21. Khối lập phương. Khối hộp chữ nhật có đáp án

  • 433 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Khối lập phương và khối hộp chữ nhật đều có …

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Khối hộp chữ nhật và khối lập phương đều có 8 đỉnh, 6 mặt và 12 cạnh

 


Câu 2:

Một chiếc khung sắt dạng khối hộp chữ nhật được sơn các màu như hình vẽ. Hỏi có mấy cạnh được sơn màu đỏ?

Một chiếc khung sắt dạng khối hộp chữ nhật được sơn các màu như hình vẽ. Hỏi có mấy cạnh được sơn màu đỏ? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Có 8 cạnh của khung sắt được sơn màu đỏ, có 4 cạnh được sơn màu xanh


Câu 3:

Mỗi mặt của khối hộp chữ nhật, người ta in hai bông hoa. Hỏi người ta cần in bao nhiêu bông hoa để đảm bảo tất cả các mặt của khối hộp chữ nhất đều có 2 bông hoa?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Khối hộp chữ nhật có tất cả 6 mặt

Vậy người ta cần in tất cả số bông hoa là:

2 x 6 = 12 (bông)

Đáp số: 12 bông hoa

 


Câu 4:

Nhận định nào sau đây không đúng về khối lập phương?

Nhận định nào sau đây không đúng về khối lập phương? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Khối lập phương có tất cả 6 mặt nên Khối lập phương có tất cả 8 mặt là không đúng.


Câu 5:

Hoa làm một chiếc hộp có dạng khối hộp chữ nhật; Mỗi mặt dùng 1 tờ giấy màu. Hỏi để làm 5 chiếc hộp như thế Hoa cần bao nhiêu tờ giấy màu tất cả?

Hoa làm một chiếc hộp có dạng khối hộp chữ nhật; Mỗi mặt dùng 1 tờ giấy màu. Hỏi để làm 5 chiếc hộp như thế Hoa cần bao nhiêu tờ giấy màu tất cả? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Mỗi khối hộp chữ nhật có 6 mặt.

Như vậy cần 6 tờ giấy màu để tạo thành 1 chiếc hộp

Để làm 5 chiếc hộp như thế cần:

6 x 5 = 30 (tờ)

Đáp số: 30 tờ giấy màu


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận