Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 22. Luyện tập chung có đáp án

  • 462 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Bạn An vẽ một hình chữ nhật trên giấy ô vuông và lần lượt vẽ trung điểm mỗi cạnh của hình chữ nhật đó. Hình nào dưới đây vẽ đúng

Bạn An vẽ một hình chữ nhật trên giấy ô vuông và lần lượt vẽ trung điểm mỗi cạnh của hình chữ nhật đó. Hình nào dưới đây vẽ đúng (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Bạn An vẽ một hình chữ nhật trên giấy ô vuông và lần lượt vẽ trung điểm mỗi cạnh của hình chữ nhật đó. Hình nào dưới đây vẽ đúng (ảnh 2)

Tứ giác MNPQ có:

+ 4 đỉnh: Đỉnh M, đỉnh N, đỉnh P, đỉnh Q

+ 4 góc vuông: góc vuông đỉnh M, góc đỉnh N, góc đỉnh P, góc đỉnh Q

+ Cạnh: MQ = NP; MN = PQ

Nên tứ giác MNPQ là hình chữ nhật.

Lại có: A, B, C, D lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng MN, NP, PQ, QM

Do đó hình vẽ đúng là hình 2.


Câu 2:

Cho hình vẽ gồm 1 hình tròn nằm trong một hình vuông như sau:

Cho hình vẽ gồm 1 hình tròn nằm trong một hình vuông như sau:Biết bán kính của hình tròn là 3 cm. Tính độ dài cạnh của hình vuông. (ảnh 1)

Biết bán kính của hình tròn là 3 cm. Tính độ dài cạnh của hình vuông.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Độ dài cạnh của hình vuông bằng độ dài đường kính hình tròn. Đường kính gấp hai lần bán kính.

Độ dài cạnh của hình vuông là:

3 x 2 = 6 (cm)

Đáp số: 6 cm


Câu 3:

Cho hình vuông ABCD nằm trong đường tròn tâm O như hình vẽ. Biết AC dài 10 cm. Tính độ dài bán kính của hình tròn.

Cho hình vuông ABCD nằm trong đường tròn tâm O như hình vẽ. Biết AC dài 10 cm. Tính độ dài bán kính của hình tròn. (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Ta có: A, O, C là 3 điểm cùng nằm trên một đường thẳng và O là tâm của đường tròn

Nên AC là đường kính của đường tròn tâm O

Vậy bán kính của hình tròn là:

10 : 2 = 5 (cm)

Đáp số: 5 cm


Câu 4:

Một cái ao có dạng hình chữ nhật như hình vẽ. Mỗi lá súng có dạng hình tròn đường kính 2 dm. Tính chiều rộng của cái ao?

Một cái ao có dạng hình chữ nhật như hình vẽ. Mỗi lá súng có dạng hình tròn đường kính 2 dm. Tính chiều rộng của cái ao? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Chiều rộng của cái ao là:

2 x 4 = 8 (dm)

Đáp số: 8 dm


Câu 5:

Có bao nhiêu tam giác trong hình vẽ dưới đây?

Có bao nhiêu tam giác trong hình vẽ dưới đây? (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

+ Có 4 tam giác nhỏ:

Có bao nhiêu tam giác trong hình vẽ dưới đây? (ảnh 2)

+ Có 1 tam giác lớn được tạo thành từ hai tam giác nhỏ (1 + 2)

Vậy có tất cả 5 tam giác trong hình vẽ trên.

 


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận