Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 22. Thực hành và trải nghiệm Tính chu vi sàn phòng học, chu vi sân trường có đáp án

  • 258 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

* Cho một sân trường có số đo như hình vẽ:

Media VietJack

Chiều dài của sân trường là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Chiều dài của sân trường là 80m.


Câu 2:

Chiều rộng của sân trường là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Chiều rộng của sân trường là 60 m


Câu 3:

Chu vi của sân trường là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Chu vi của sân trường hình chữ nhật là:

(80 + 60) × 2 = 280 (m)

Đáp số: 280 m


Câu 4:

Nhà trường cho xây dựng 1 hàng rào bao quanh sân trường. Tính chiều dài của hàng rào biết chiều dài của cổng trường là 5m

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Chu vi của sân trường là:

(80 + 60) × 2 = 280 (m)

Chiều dài của hàng rào là:

280 – 5 = 275 (m)

Đáp số: 275 m

* Cho một mặt sàn phòng học hình vuông có kích thước như hình vẽ:

10 m

10 m


Câu 5:

Media VietJack

Chiều dài của phòng học là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Chiều dài của phòng học là 10m


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận