Trắc nghiệm Toán lớp 3 Bài 24. Các số có năm chữ số có đáp án

  • 341 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Số 13 674 đọc là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Số 3674 được đọc là: Ba nghìn sáu trăm bảy mươi tư


Câu 2:

Số Năm mươi chín nghìn ba trăm hai mươi bảy viết là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Số Năm mươi chín nghìn ba trăm hai mươi bảy viết là 59 327


Câu 3:

Điền số thích hợp vào ô trốngMedia VietJack

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Số 18 936 gồm 1 chục nghìn, 8 nghìn, 9 trăm, 3 chục, 6 đơn vị.

Do đó để thể hiện số 18 936, ta cần dùng 1 thẻ 10 000; 8 thẻ 1 000; 9 thẻ 100; 3 thẻ 10; 6 thẻ 1

Vậy số cần điền vào ô trống là 3


Câu 4:

Điền số thích hợp vào ô trống

Media VietJack

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Các số trong dãy số trên được viết theo thứ tự tăng dần, trong đó số đứng sau hơn số đứng trước một đơn vị

Ta có: 50 000 + 1 = 50 001

50 001 + 1 = 50 002

50 002 + 1 = 50 003

50 003 + 1 = 50 004

50 004 + 1 = 50 005

Vậy hai số cần điền vào ô trống lần lượt là 50 000; 50 004

Ta điền như sau:

Media VietJack


Câu 5:

Điền số thích hợp vào ô trống

Media VietJack

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Các số trong dãy số trên được viết theo thứ tự tăng dần, trong đó số đứng sau hơn số đứng trước 10 000 đơn vị

Ta có: 40 000 + 10 000 = 50 000

50 000 + 10 000 = 60 000

60 000 + 10 000 = 70 000

70 000 + 10 000 = 80 000

80 000 + 10 000 = 90 000

Vậy hai số cần điền vào ô trống lần lượt là 70 000; 80 000

Ta điền như sau:

Media VietJack


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận